Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Positions

This Joomla! template supports a wide variety of module positions which can be archived automatically by the system.The module positions are fully collapsible mean that if there are no modules published in particular position, this module position will disappear and the other modules with take this place. Also you can have 2-Columns layout (content, left or right)

Shortcodes

The shortcodes supports users to make content for web pages. In Joomla administrator, Yt Shortcodes button will be appeared below the text-area, you can choose shortcodes for the text-area to make content. We will show bonus pages for sample in some templates using shortcodes from now.

Note: Shortcodes only works in detail article (joomla! content, k2 content), custom html module.

YT Shortcode User-guide:

Let's go to here for reading full help documentation of YT Shortcode Plugin

Кафедраи анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ

ЗАРИПОВ ИЗАТУЛЛО АБДУЛЛОЕВИЧ

Аз соли 2016 мудири кафедра мебошад Кафедраи Анатомияи одам ва гистология бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон аз 24-уми августи соли 2016 таҳти №01/02 таъсис ёфтааст. Дар асоси қарори Шӯрои олимони Донишгоҳ аз 25-уми августи соли 2017 таҳти № 01/01, бо назардошти тағйиру иловаҳо ба нақша ва барномаҳои таълимӣ, кафедраи “Анатомияи одам ва гистология” ивази ном карда шуда, ба кафедраи “Морфология ва физиологияи одам” табдил дода шуд. Бо қарори Шӯрои олимон аз 28.08.2019, таҳти № 01/08 кафедраи «Морфология ва физиологияи одам» кафедраи «Анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ» ном гирифт.Тибқи барномаи таълимӣ, дар ка- федра ба донишҷӯён фанҳои зерин таълим дода мешаванд: анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ. То имрӯз дар кафедра 5 ассистент: н.и.т., Сангова Ҳ.Р., Каримов С.С., Холов А.Д., Отахонов Ф.Х., Ҳасанов Д.Д. ва 2 лаборант: Маҳмадавлатова М.С., Шарифзо- да Р.О. фаъолият менамоянд.Дар соли таҳсили 2018-2020 дар конфронси солонаи олимони ҷавон ва до- нишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикситон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва Донишкадаи давлатии тиббии Самарқанд, донишҷӯёни боистеъдоди кафедра Комило- ва Б.И., Саидов М.А., ва Ахмедов Б.Т. ишти- рок намуда, сазовори дипломҳои дараҷаҳои 1 ва 2 гардиданд.Аз соли 2016 то имрӯз зиёда аз 90 таълифоти илмӣ аз ҷониби кормандони ка- федра дар маҷаллаҳои илмии тиббӣ ҷумҳу- риявӣ ва конфронсҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нашр намуданд. Кафедра дорои 1 маҳфили илмӣ «Анатомони ҷавон» мебошад, ки аъзои он 40 нафар донишҷӯён мебошанд.

      

 

ЗАРИПОВ ИЗАТУЛЛО АБДУЛЛОЕВИЧ

С 2016 года является заведующим кафедрой Кафедра «Анатомия человека и гистология» была основана по решению Учёного совета Хатлонского государственного медицинского университета, от 24 августа 2016 года, №01/02. На основании решения Учёного совета университета от 25 августа 2017 года, № 01/01, с учётом изменений и дополнений в учебной программе, кафедра«анатомия человека и гистология» была пе- реименована на кафедру «Морфологии и физиология человека». Решением Учёного совета от 28 августа 2019 года, № 01/08, кафедра «Морфология и физиология чело- века» была переименована на кафедру нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, латинского языка.Согласно учебному плану, на кафедре студенты обучаются следующим дисциплинам: анатомия человека, оперативная хирургия и топографическая анатомия, латинский язык. На сегодняшний день, состав кафедры состоит из 5-и ассистентов: к.ф.н., Сангова Х.Р., Каримов С.С., Холов А.Д., Отахонов Ф.Х., Хасанов Д.Д. и 2 лаборанта: Махмадавлатова М.С., Шарифзода Р.О.В 2018-2010 учебном году, на еже- годной конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино и Самаркандского государственного медицинского института, талантливые студенты кафедры Комилова Б.И., Саидов М.А. и Ахмедов Б.Т. выступили с докладами и были награждены дипломами 1 и 2 степени.С 2016 по настоящее время, со стороны сотрудников кафедры опубликовано более 90 научных работ в республиканских медицинских журналах. На кафедре действует 1 научный кружок «Юные анатомы», членами которого являются 40 студентов.

 

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид