Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Кафедраи педиатрия

КУЗИБАЕВА НАИМАХОН КОНБОБОЕВНА

- номзади илмҳои тиб, дотсент.

Аз соли 2019 мудири кафедра мебошад Мувофиқи қарори Шӯрои олимони ДДТХ аз 28-уми августи соли 2019, №01/04 дар ДДТХ ба кафедраи педиатрия таъсис дода шуд. Соли 2019 кафедраи педиатрия ҳам- чун кафедраи алоҳида фаъолият намекард, балки як қисми кафедраи фанҳои терапевтӣ буд. Вазифаҳои кафедраи педиатрия омӯзи- ши ду фанро дар бар мегирад: пропедевти- каи бемориҳои кӯдакон ва бемориҳои кӯдакона. Дар соли хониши 2020-2021 ҳайати кафедра аз 11 корманд иборат буд, ки аз онҳо 9 ассистент: Музаффаров Д.Б., Сатторов М.А., Насридинова С.С., Маматов Ҷ.А., Камолова З. Н., Нурматова Г.С., Турдиева Д.О., Муминова Р.М., Лолаев Ҷ.С., ва лабо- ранти кафедра Шарипова М. Кафедраи педиатрия дар солҳои 2020-2021 унвони «Кафедраи беҳтарини ДДТХ» -ро гирифта, соҳиби диплом шуд. Ассистенти кафедра Музаффаров Д.Б. ва донишҷӯи курси 4-уми факултети тиббӣ Сатторова А.П соли 2021 дар конфронси байналмилалии онлайнии олимони ҷавон ва донишҷӯён ширкат варзида, ҷойҳои 2 ва 3 -ро соҳиб шуданд. Донишҷӯён Сатто- рова А.П ва. Раҷабов Н.О. дар кафедраи педиатрия дар олимпиадаи онлайн оид ба педиатрия ширкат варзиданд, ки ташкилкунандааш Донишкадаи тиббии Бухоро буд ва соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. Кафедраи педиатрия аз рӯзи таъсисёбӣ то имрӯз зиёда аз 50 мақола, 6 курси лексия, 2 лоиҳаи Фонди президентӣ ва 8 коркарди дастури таълимию методиро нашр намудааст . Дар давоми ду соли таҳсил дар кафедраи педиатрия маҳфили «Кӯдаки солим» фаъолият мекунад, ки аъзои он 30 нафар донишҷӯёни ДДТХ ба шумор мераванд.

 

 

 

                КУЗИБАЕВА НАИМАХОН КОНБОБОЕВНА

- кандидат медицинских наук, доцент.

С 2019 года является заведующей кафедрой Согласно     постановлению       Учёного совета от 28 августа 2019 года, №01/04, в ХГМУ была создана новая кафедра «Педиатрии». До 30 августа 2019 года кафедра педиатрии как отдельная кафедра не функционировала, а входила в состав кафедры терапевтических дисциплин. В задачи кафедры педиатрии входило обучение двух предметов: пропедевтика детских болезней и детские болезни. В 2020-2021 учебном году коллек- тив кафедры составляет 11 сотрудников, из которых 9 ассистентов: Музаффаров Д.Б., Сатторов М.А., Насридинова С.С., Маматов Дж.А., Камолова З.Н., Нурматова Г.С., Турдиева Д.О., Муминова Р.М., Лолаев Дж.С. и лаборант кафедры Шарипова М.  Кафедра педиатрии в 2020-2021 году получила звание “Лучшая кафедра ХГМУ” за что была награждена грамотой и памятным  подарком от Руководства университета. Ассистент кафедры Музаффаров Д.Б. и студентка 4-го курса медицинского факультета Сатторова А.П. в 2021 году участвовали в международной онлайн конференции моло- дых ученых и студентов и были удостоены 2 и 3 места. Студенты Сатторова А.П. и. Раджабов Н.О. на кафедре педиатрии приняли участие в онлайн олимпиаде по педиатрии, организатором которых являлись Самар- кандский и Бухарский медицинский институ- ты, и получили почётные места. Со дня основания до сегодняшнего дня сотрудниками кафедры опубликовано более 50 статей, 6 курсов лекций, 2 проекта Президентского фонда и 8 учебнометодических разработок. Уже два учебных года на кафедре педиатрии функционирует кружок “Здоровый ребёнок”, членами которого являются 30 студентов.

 

 

Кафедраи тибби ҳарбӣ

БАҲРОМ МАҲМУД

- полковники хадамоти тиббӣ.

Аз соли 2019 мудири кафедра мебошад. Дар асоси   фармони   муштараки вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон   ва вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20-уми феврали соли 2019 «Кафедраи тибби ҳарбӣ» таъсис ёфтааст. Дар кафедраи тибби ҳарбӣ ба донишҷӯён фанҳои зерин таълим дода мешаванд: омодагии умумии ҳарбӣ, ташкил ва тактикаи ёрии тиббӣ, токсикологияи ҳарбӣ ва ҳифзи тибби ва мудофиаи шаҳрвандӣ. Дар давраи соли таҳсили 2019- 2021 дар кафедра омӯзгорони зерин кор ва фаъолият мекунанд: капитан Боев И.Х., подполковник Сафарализода Г.С., подполковник Мирзохонзода Ш.М. , подполковник Раҳмонзода К.М., капитан Диловарӣ К.З., лейтенанти калон Сатторов Ю.К., прапоршик Анварзода С.А. ва лаборанти кафедра: Худойбердиева З.И  Раёсат дар соли 2019 барои сатҳи зарурии корҳои фаҳмондадиҳӣ, риояи қонунгузории амалкунанда ва муқарра- роти умумии ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ифтихорномаи Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шуд. Дар ин давра аз ҷониби кафедра китоби дарсии «Курси кӯтоҳи таълими умумии ҳарбӣ» нашр шудааст.

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАХРОМ МАХМУД

- полковник медицинской службы. С 2019 года является заведующим кафедрой.

Кафедра военной медицины была создана на основании совместного приказа Министра обороны Республики Таджикистан, Министра образования и науки Республики Таджикистан и Министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан от 20 февраля 2019 года. На кафедре военной медицины, студенты обучатся обучаться следующим предметам: общая военная подготовка, организация и тактика оказания медицинской помощи, военная токсикология и медицинская защита и гражданская оборона. На сегодняшний день на кафедре работают следующие преподаватели: капитан Боев И. Х., подполковник Сафарализода Г.С., подполковник Мирзохонзода Ш.М., подполковник Рахмонзода К.М., капитан Диловари К.З., старший лейтенант Сатторов Ю.К., прапорщик Анварзода С. А. и лаборант кафедры - Худойбердиева З. И. Кафедра награждена Почётной грамотой министра обороны в 2019 году за необходимый уровень разъяснительной работы, соблюдение действующего законодательства и общих военных уставов Вооруженных Сил Республики Таджикистан. В этот период, сотрудниками кафедры издан учебник «Краткий курс общей военной подготовки».

Кафедраи фанҳои муолиҷавӣ

ОДИНАЕВ БОБОҶОН САНГОВИЧ

Аз соли 2020 мудири кафедра мебошад

25 августи соли 2017, №01/03 кафедраи фанҳои клиникӣ таъсис ёфт. Бо қарори Шӯрои олимон 29-уми августи соли 2018, №01/04 кафедраи “Фанҳои клиникӣ” ба кафедраи “Фанҳои муолиҷавӣ” ивази ном намуд. Дар кафедраи фанҳои муолиҷавӣ ба донишҷӯён фанҳои зерин таълим дода мешаванд: муоличавӣ (терапия), пропедевтикаи бемориҳои дарунӣ, физиотерапия, тибби оилавӣ, тибби саҳроии ҳарбӣ, психиатрия, неврология ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ. Дар давраи таҳсили 2020-2021 шумораи ассистентҳои кафедра 17 нафарро ташкил медиҳанд: н.и.т., Насридинов А.А., Қурбонов З.Қ., Омонов Э.О., Собиров М.С., Сафаров А.С., Маҷидова З.Р., Раҷабзода Б.Н., Файзов Ф.Р., Эргашев Х.Ю., Шамсидинов А.Қ., н.и.т., Абдулоев Ҳ.Ҷ., Хоҷаназаров Ф., Ҳасанов М., Тӯраев Ҳ.Н., Маҳмадалиев Г.М., Раҳимов Ф.С., Файзов Р.К. ва лаборанти кафедра  Фарангиси С. Дар кафедра маҳфили «Кардиологҳои ҷавон» амал мекунад, ки аъзои он 40 нафар донишҷӯёни фаъоли донишгоҳро дар бар мегирад.

          

ОДИНАЕВ БОБОДЖОН САНГОВИЧ

С 2020 года является заведующим кафедрой По решению ученого совета 25 августа 2017 года, №01/03 была основана кафедра клинических дисциплин. Решением Учёного совета от 29 августа 2018 года, №01 / 04, кафедра клинических дисциплин была переименована в кафедру терапевтических дисциплин. На кафедре студенты обучаются следующим дисциплинам: терапия, пропедевтика внутренних болезней, физиотерапия, семейная медицина, военно-полевая меди- цина, психиатрия, неврология на русском и таджикском языках. Число ассистентов на кафедре за период 2020-2021 учебного года составляет 17 человек: к.м.н, Насридинов А.А., Курбонов З.К., Омонов Э.О., Собиров М.С., Сафаров А.С., Маджидова З.Р., Раджабзода Б.Н., Файзов Ф.Р., Эргашев Х.Ю., Шамсидинов А.К., к.м.н., Абдулоев Х.Дж., Ходжаназаров Ф., Хасанов М., Тураев Х.Н., Махмадалиев Г.М., Рахимов Ф.С., Файзов Р.К., и лаборант кафедры – Фарангиси С. На   кафедре   действует      кружок «Юные кардиологи», членами которого яв- ляются 40 активных студентов ХГМУ. 

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид