Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Робитаҳои байналмиллалӣ

   Робитаҳои байналмиллалӣ

 1. Маълумот дар бораи шуъбаи робитаҳои байналмиллалӣ

Шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ яке аз ҷузъи сохтории ДДТХ, чиҳати тадбиқи фаъолияти ташкилӣ ва ҳамоҳангсозии донишгоҳ дар самти муносибатҳои байналмилалӣ, ҳамгироӣ намудан ба системаи маорифи ҷаҳонӣ ва баланд бардоштани нуфузу эътибори ДДТХ дар арсаи ҷаҳонӣ равона гардидааст.

    Шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷ дар тамос буда яке аз самтҳои асосии он ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва донишгоҳҳо ҷиҳати тайёр намудани кадрҳои баладихтисос ва ҷалби марказҳои пешқадами таълимӣ ва хориҷӣ барои муносибатҳои мутаносибан судманд мебошад.
Имрузҳо дар ДДТХ аз мамлакатҳои Узбекистон ва Қазоқистон таҳсили илм намуда истодаанд. Ҳамзамон ДДТХ бо муассисаҳои олии таълимии кишварҳои хориҷ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ҳамкориҳои мутақобилан судмандро ба роҳ монда, инчунин дар лоиҳаҳои инвеститсионии байналмилалӣ ширкат меварзад.
Самтҳои асосии шуъба фаъолиятҳои зеринро дар бар мегирад:
1. Ташкил ва рушд додани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо муассисаҳои пешқадами таълимӣ ва илмии ҷаҳон, омода намудани барномаҳои муштараки ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва илм:
·      мусоидат намудан оид ба иштироки ДДТХ дар барномаҳои байналмилалии таълимӣ; 
·      мусоидат намудан оид ба иштироки ҳайати профессорон ва омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ дар доираи барномаи мубодилаи академӣ; 
·      мусоидат намудан оид ба гузаштани такмили ихтисоси кормандон дар хориҷи кишвар;
·      мусоидат намудан оид ба ҳамкорӣ бо муассисаҳои олии таълими кишварҳои хориҷ, муассисаҳои тиббӣ ва ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ; 
·      татбиқи фаъолиятҳои байналмилалӣ, бастани созишномаҳои ҳамкорӣ бо муассисаҳои олии таълимӣ,
·      шарикони хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ; 
 мусоидат намудан оид ба ҷустуҷӯи грантҳои таълими байналмилалӣ ва илмӣ; 
2. Ҷалб намудани шаҳрвандони хориҷӣ барои омӯзиш, тайёри ва таҷриба дар ДДТХ;
3. Дастгирӣ намудан барои дастрасӣ бо раводид барои меҳмонон ва шаҳрвандони хориҷие, ки дар ДДТХ таҳсил мекунанд.
 
2.   Маълумот дар бораи кормандон   
Ҳомидзода Исохон Ҷалолиддин                                                                                                     Вазифа: Сардори шуъба                                                                                                                     Тел: +992 909 20 65 85    
Назаров Рустамҷон Илҳомуддинович                                                                                             Вазифа: Сармутахассиси шуъба            
Тел: +992 904881183    
Асоев Ҷоми Хайруллоеви                                                                                                                   Вазифа: мутахассиси шуъба                                                                                                             Тел: +992 987 60 80 02
 
Дустмуродзода Фируз Душан                                                                                                           Вазифа: мутахассис ва нозирӣ шуъба                                                                                             Тел: +992 907 78 98 98
            
3.  Самтҳои фаъолият
                         Международный отдел
1.   Информация о международном отделе
Отдел международных отношений занимается вопросами налаживания и расширения различных форм сотрудничества университета с научно-исследовательскими центрами, высшими школами различных стран мира, посольствами и международными учреждениями, а также содействием обучения и регистрации студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Отдел международных отношений оказывает практическую помощь учителям и студентам для получения необходимой информации о программах, конкурсах и грантах, образовательных грантах и специальных электронных базах. Одним из ключевых направлений межуниверситетского сотрудничества является разработка и реализация совместных программ, направленных на предоставление студентам и аспирантам возможности учебы и стажировки в зарубежных вузах.
Сегодня ХГМУ имеет контракты с 5-ти зарубежных университетов, в том числе с Синьцзянским Медицинским университетом (Китай), Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино, Самаркандский медицинский институт, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Белорусская медицинская академия последипломного образования – БелМАПО. В данный момент, в университете обучаются  студенты из Казахстана и Узбекистана. 

Основные задачи отделения:

-     организационное, техническое и информационно-методическое обеспечение деятельности университета;

-     поиск партнёров среди иностранных образовательных учреждений и международных организаций;

-     привлечение дополнительных средств для развития и совершенствования инфраструктуры университета;

-     активизация деятельности университета на международном рынке образовательных услуг;

 

 1. Информация о сотрудников
Хомидзода Исохон Джалолиддин                                                                                                                                     лет                                                                                                                                                                           Должность: Начальник отдела                                                                                                                                                                          Тел: +992 909 20 65 85    
Назаров Рустамджон Илхомуддинович                                                                                                              Опыт работы: 3 года                                                                                                                                                                            Должность: Главный специалист                                                                                                                                                                            Тел: +992 904881183    
Асоев Джоми Хайруллоевич                                                                                                                                        Опыт работы: 9 лет                                                                                                                                                                              Должность: специалист                                                                                                                                                                             Тел: +992 987 60 80 02
Дустмуродзода Фируз Душан                                                                                                                                                         Опыт работы: 5 лет                                                                                                                                                                              Должность: специалист и методист                                                                                                                                                                                Тел: +992 907 78 98 98
 
 
 
 1. Направления деятельности:

-     поиск и начальная проработка заявок и грантов;

-     разработка и представление проектов и грантовых предложений;

-     организация планирования и контроль реализации проектов и грантов.

-     оказывает практическую помощь учителям и студентам для получения необходимой информации о программах, конкурсах и грантах, образовательных грантах и специальных электронных базах;

-      подготовка документов для подачи визы иностранных студентов и преподавалей;

-      визовая поддержка иностранных граждан, обучающихся в ХГМУ и визовая поддержка иностранных преподавателей;

            -  визовая поддержка для преподавательского состава и студентов в программах академической мобильности;

- содействие сотрудничеству с зарубежными высшими учебными заведениями, с медицинскими учреждениями и организациями в сфере научных исследований;

- поддержка ХГМУ в участие в международных образовательных программах; 

 

4.   Адрес:
г. Дангара, улица Исмат Шарифов-3,
Телефон: (83312) 21035
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                     ПРОГРАММА ERASMUS PLUS

  Erasmus + является Программой ЕС в области образования, подготовки кадров, молодежи и спорта на период 2014-2020гг. Она опирается на более 25 летнее достижение европейских программ в области образования, профессиональной подготовки и молодежи, охватывающих как внутри Европы, также международный аспект  сотрудничества. . Erasmus + является результатом интеграции следующих европейских программ, реализуемых Комиссией в период 2007-2013 гг:

 • Программа непрерывного обучения
 • Молодежь в действии
 • Программа ErasmusMundus
 • Темпус
 • Альфа
 • Edulink
 • Программы сотрудничества с промышленно развитыми странами в области высшего образования

Эти программы поддерживали действия в области высшего образования (в том числе ее международной составляющей), профессионального образования и обучения, школьного образования, образования взрослых и молодежи (в том числе ее международной составляющей).

Erasmus + нацелена на выход за пределы этих программ, путем поощрения взаимодействия и взаимного обогащения в различных областях образования, профессиональной подготовки и молодежи, снимая искусственные границы между различными действиями и проектных форматов, способствуя новым идеям, привлекая новых участников из мира работы и гражданского общества и стимулируя новые формы сотрудничества. Erasmus + стремится стать более эффективным инструментом для решения реальных потребностей с точки зрения развития человеческого и социального капиталов в Европе и за ее пределами.

Программа Erasmus+ Европейской Комиссии тематически направлена на образование, профессиональное обучение, молодежь и спорт и содержит более 10 различных инструментов. Предусматривается выделение финансирования для реализации международных проектов по модернизации и реформированию системы высшего образования, разработке и внедрению новых учебных программ, развитию трансфера знаний и технологий, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи, интернационализации вузов и др. 

 

ОБЗОР ЭРАСМУС+

Программа "Erasmus+" рассчитана на семилетний период (2014 - 2020 гг.) и объединяет в себе различные предыдущие программы и инструменты ЕС, в том числе четыре программы международного сотрудничества (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa и Edulink).Программа направлена ​​на повышение квалификации и трудоустройства, а также модернизации образования, обучения и работы с молодежью. Семилетняя программа будет иметь бюджет в 14,7 млрд. €; увеличение на 40% по сравнению с текущими уровнями расходов, отражая приверженность ЕС к инвестированию в этих областях.

Эразмус + будет поддерживать транснациональные партнерские отношения  между учреждениями образования, профессиональной подготовки и молодежи  по укреплению сотрудничества и преодоления миров образования и работы в целях решения проблемы пробелов навыков с которыми мы сталкиваемся в Европе.

Он также будет поддерживать национальные усилия по модернизации образования, профессиональной подготовки и молодежной системы. В области спорта, будет поддержка местных проектов и трансграничных проблем, таких как борьба с договорными матчами, допингом, насилием и расизмом.

Erasmus + объединяет семь существующих программ ЕС в области образования, профессиональной подготовки, и молодежи; он впервые обеспечивает поддержку спорта. В качестве комплексной программы, Эразмус + предлагает больше возможностей для сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта  является доступнее, чем его предшественники, с упрощенными правилами финансирования.

Действия программы Erasmus + делятся на децентрализованные действия и централизованные действия. Децентрализованные действия управляются в каждой стране программы со стороны Национальных агентств, которые назначаются национальными властями. Централизованные действия управляются на европейском уровне Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA), расположенным в Брюсселе.

 

Кто может участвовать в  программе ЭРАСМУС +?

Физические лица — студенты, стажеры, ученики, взрослые учащиеся, молодежь, волонтеры, преподаватели, учителя, тренеры, молодежные работники, специалисты организаций, действующих в области образования, подготовки кадров и молодежи составляют основную целевую группу населения Программы. Тем не менее, программа достигает этих людей через организации, учреждения, органов или групп, которые организуют такие мероприятия. Условия доступа к Программе поэтому относиться к этим двум лицам: «участникам» (лицам, участвующим в Программе) и «участвующим организациям» (в том числе группам молодых людей, работающим в молодежной работе, но не обязательно в контексте молодежных организаций , также упоминается как неформальные группы молодежи). Для участников и организаций-участников, условия участия зависит от страны, в которой они основаны.

Правомочные страны

Программа Эрасмус+ открыт для следующих стран:

ПРОГРАММНЫЕ СТРАНЫ

Следующие страны могут в полной мере участвовать во всех действиях  Программы Эрасмус+:

Государства-члены Европейского Союза (ЕС):

Бельгия
Болгария
Чешская республика
Дания
Германия
Эстония
Ирландия Греция
Испания
Франция
Хорватия
Италия
Кипр
Латвия Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
Великобритания

Неевропейские программные страны

бывшая Югославская
Республика Македония
Исландия Лихтенштейн
Норвегия Швейцария
Турция

Страны-Партнеры

Следующие страны могут принять участие в тех или иных действиях в рамках Программы, с учетом определенных критериев или условий

Страны-партнеры СОСЕДНИХ ЕС
Страны Восточного партнерства:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина

Средиземноморские страны Южные:
Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис

Западные Балканы:
Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия

Другое:
Российская Федерация

ДРУГИЕ страны-партнеры
Некоторые действия Программы открыты для любых стран-партнеров в мире. Для некоторых других действий географический охват меньше широк.

 

Структурные части программы подразделяются на инструменты. В некоторых инструментах могут участвовать исключительно граждане и организации из стран программы (страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Турция, Швейцария). Другие инструменты открыты для участия представителей стран-партнеров (все остальные страны). 

Правила участия в инструментах программы Erasmus+ отличаются для разных стран-партнеров.

 

                        УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

 

Порядок и условия приёма иностранных граждан

1. Приём документов для иностранных граждан, желающих обучаться в ХГМУ осуществляется с 1-25 августа.
2. После проверки приёмной комиссией документов на соответствие требованиям, иностранный гражданин допускается к собеседованию.
3. Прием иностранных граждан осуществляется путём собеседования, членами приёмной комиссии, из числа представителей факультетов, языковых и теоретических кафедр, которые утверждаются ректором университета.
После собеседования, при условии положительных результатов собеседования, иностранный гражданин может быть зачислен в ряды студентов по приказу ректора ХГМУ после подписания двустороннего договора между ректором университета и иностранным гражданином и полной оплаты стоимости обучения за учебный год до 30 октября. В случае нарушения срока оплаты, иностранный гражданин исключается из рядов студентов.
Лица, имеющие двойное гражданство (российско-таджикское), но окончившие школу на территории Республики Таджикистан, не могут входить в группу иностранных студентов. Им необходимо сдавать документы и поступать в ХГМУ только через Национальный центр тестирования при Президенте РТ.
 
Перечень документов для приёма иностранных граждан в ХГМУ
► Личное заявление абитуриента на имя ректора с указанием факультета и языка обучения (таджикский и русский – только для медицинского факультета);
► Свидетельство (документ) о полном среднем образовании;
► Сертификат об окончании подготовительных курсов ХГМУ; (при прохождении 8 месячного курса подготовки);
► Медицинское заключение установленного образца, об отсутствии вируса ВИЧ/СПИД, с официальной регистрацией, выданный официальным органом здравоохранения страны (предоставить подлинник);
► Сертификат государственной аккредитации образователь-ного учреждения, где гражданин получил образование (копия серти-фиката и нотариально подтвержденный его перевод);
► Копия паспорта с визой и действующей регистрацией (во время пребывания в РТ), миграционная карта;
► 10 цветных фотографий размером 3х4 см для визы.
ВИЗОВАЯ ПОДДЕЖРКА
Отдел осуществляет деятельность, связанную с регистрацией ино-странных граждан и продлением виз на 1 год. ТГМУ им. Абуали ибни Си-но сотрудничает с МИД РТ и Миграционной службой МВД РТ.
► Каждый иностранный гражданин, для поступления в ТГМУ им. Абуали ибн Сино должен написать заявление на имя ректора универ-ситета. После принятие заявления со стороны ректора, отдел междуна-родные отношений обязуется отправить приглашение.
► На основе этого приглашение МИД РТ и их представительство (Посольство РТ) в иностранных государствах, оформляется въездная ви-за иностранным гражданам в Таджикистан.
► Гражданам России, Белоруссии, Казахстан и Киргизстан на основе двухстороннего межправительственного договора о безвизовом въезде с Таджикистаном существует безвизовой режим.
► Документы иностранных студентов сдаются в Миграционную службу МВД РТ для годичного продления регистрации. Для студентов, которые обращаются для восстановления и поступления, обеспечиваются временные прописки.
Согласно закону о регистрации иностранных граждан, в течение 3-х дней, (кроме выходных дней) иностранные студенты должны принести все документы в отдел Международных Отношений университета для предоставления соответствующим органам.
Для продления визы необходимо предъявлять документы за 25 дней до истечения предыдущей визы. Для получения или продления визы необходимы нижеследующие документы:
1) Копия паспорта;
2) 2 фотографии размером 5х6 см;
3) 2 копии регистрационной карточки (форма 16);
4) Справка СПИД HIV/AIDS;
5) Копия студенческого билета (в цветном формате);
6) Копия зачетной книжки (в цветном формате);
7) Копия приказа о принятие университета (в цветном формате);
8) Копия договора между университетом и иностранным граж-данином;
9) Копия приказа о зачислении на 1-ый курс;
10) Копия приказа о переводе с курса на курс;
Стоимость обучения на 2019/2020 год *
Факултеты
 

Стоимость обучения (TJS – сомони)

 

Язык обучения таджикский и русский

Язык обучения английский

 

Стоматологический факультет

27 500,00

 

 

Медицинский факультет

27 500,00

35 150,00

 

Педиатрический факультет

23 570,00

 

 

Фармацевтический факультет

23 570,00

 

 

Факултети ОЗ

17 280,00

 

 

Довузовская подготовка

11 120,00

 

 

* – Стоимость обучения указанная в договоре с первого года обучения и до последнего года обучения не меняется.

Роҳбарият

Убайдулло Қурбон

Ректор, узви вобастаи АМИТ,  д.и.т., профессор

 

 

 


Аҳмадиён Шодмон Раҷаб

– н.и.с., дотсент, муовини ректор оид ба таълим 


 


 

 Боронов Ҳабибулло Абдуллоевич

– н.и.т., дотсент, муовини ректор оид ба илм ва нашрия

 

 Қурбонмамадов Сомон  Хушқадамович

- н.и.ф., дотсент, муовини ректор оид ба тарбия ва фарҳанг

 

 

Камолов Дилшод Ғоибович

- муовини ректор оид ба корҳои маъмурӣ ва хоҷагӣ

 

 

 

Холов Шарафҷон Исҳоқҷонович

- декани факултетҳо

 

 

 

Азизуллоев Амонулло Азизуллоевич

– профессори фахрии ДДТХ, мушовири ректор

 

Назаров Зафар Саидмуродович

н.и.х.,- сардори шуъбаи таълим

 

 Ганҷалов Муҳаммаднозил Маҳмадфозилович

- ёвари ректор

 

 

 Ҳомидзода Исохон Ҷалолиддин

- сарвари шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа

 

 

 Асоев Саидмуҳаммад Парвизович

- сарвари шуъбаи кадрҳо

 

 

 Назаров Рустам Илҳомуддинович

- сарвари шуъбаи равобити байналмилалӣ

   

 

Халифаева Фарзона Идибоевна

- муовини декани факултети стоматологӣ


Каримов Муҳаммадризо Раҷабович

- муовини декани факултети тиббӣ

 

 

Омонов Эсанбой Омонович

- муовини декани факултети педиатрӣ

 

 

 

- сарвари шуъбаи муолиҷа ва таҷрибаомӯзӣ

 

 

 

- сармуҳаррири рӯзномаи “Пайки Шифо”

 

  

 

- мудири  шуъбаи кор бо ҷавонон

 

 

Қурбонов Зариф Қурбонович

– сарвари маркази таҳсилоти баъдаздипломӣ

 

Саидова Моҳшариф Раҳмоналиевна

- н.и.ф.,  Котиби Шӯро

 

Мардонзода Қурбоналии Мирзо

- директори Маркази ягонаи тестӣ

  

Саидов Нурмуҳаммад Абдухалилович

- директори Маркази технологияҳои иттилоотӣ

 

   

 

Баротзода Амирхон  Хол

 - директори Коллеҷи тиббии ДДТХ дар н.Данғара

 

 

Холов Акмал Давлатович

– н.и.т., мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳӣ 

 

Насруллоев Дороб

- директори курси малакаҳои клиникӣ

Шокирова Умеда Ғайбуллоевна

н.и.т., - Муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавӣ

 

 

 Қурбонов Холиқ Шарифович

- сарвари бахши гурӯҳи  назорати сифати таҳсилот

 

Холов Абдураҳмон Абдуғаффорович

– н.и.п.,мудири кафедраи физика ва информатика

 

Кузибаева Наимахон Конбобоевна

– н.и.т., дотсент, мудири  кафедраи педиатрия

 

Гулов Асламшоҳ Амирназарович

– н.и.ф.,  мудири кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ

 

 

Одинаев Саидаҳмад Полвонович

– н.и.ф., мудири кафедраи забонҳо

 

 

 

Назаров Зафар Саидмуродов

– н.и.б., досент, мудири кафедраи химия ва биологияи тиббӣ

 

 

Ҷулаев Абдулҳанон Сулаймонович

– мудири кафедраи фармакология ва микробиология

 

Зарипов Иззатулло Абдуллоевич

–  мудири   кафедраи анатомияи нормалӣ, анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, забони лотинӣ

 

Пиров Бахтиёр Саъдуллоевич

– н.и.т., мудири кафедраи  фанҳои ҷарроҳии №1

 

 Исоева Баҳриниссо Исмонқуловна

– н.и.т., мудири кафедраи бемориҳои сироятӣ ва дерматовенерология

Алиев Азим Анварович

-н.и.т., мудири кафедраи анатомияи патологӣ, тиббӣ судӣ ва гистологӣ

 

 

 Одинаев Бобоҷон Сангович

– мудири  кафедраи фанҳои муолиҷавии №2

 

Айниев Борон Садриддинович

- н.и.т, мудири кафедраи фанҳои ҷарроҳии №3

 

 

 

Баҳром Маҳмуд 

- сардори кафедраи тибби ҳарбӣ

 

Должикова Валентина Андреевна

– профессори фахрии ДДТХ, кафедраи  забонҳо

 

Бустонов Махсум Отақулович

– н.и.т.,профессори фахрии ДДТХ,  дотсенти  кафедраи  фанҳои ҷарроҳии №2

 

 

 Назаров Ҷаҳонгир Турдалиевич

– мудири кафедраи физиологияи нормалӣ, физиологияи патологӣ 

 

 

Қосимова Фарзона Сафаралиевна

- мудири  кафедраи фанҳои стоматологӣ

 

 

Норматова Маҳлиё Абдураҳмоновна

- мудири кафедраи фанҳои ҷарроҳии №2

 

 

 

Насриддинов  Акаҷон Асалович

- мудири кафедраи беҳдошт ва эпидемиология  

 

 

Эргашев Ҳусайнҷон Юнусҷонович

- мудири кафедраи фанҳои муолиҷавии №1

 

Шарипов Ғоиб

- сармуҳосиб

 

Зарипов Нуриддин Нуруллоевич

- сарвари шуъбаи барномасозӣ ва молия

 

 

Тоҳирзода Талбон

- сармуҳандис

 

Абдуллоев Манучеҳр Қурбоншоевич

- мутахассис оид ба ҳифзи меҳнат

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

 • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
 • Телефон: +992 3312 21034
 • Факс: +992 3312 21035
 • Email: info@khatmedun.tj
 • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид