Маълумоти умумӣ дар бораи факултетҳо

ДДТХ дорои 3 факултет мебошад... интихоби дуруст намоед!
 • Тиббӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 8010 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети тиббӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Педиатрӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 6400 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети педиатрӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Стоматологӣ
 • 50 ҷои шартномавӣ
 • 9040 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гуруҳҳи шартномавии факултети стоматологӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 5 сол
 • 10 ихтисос
 • Муфассал
Хабарҳои мо
хабар, эълон, гузориш аз баргузории чорабиниву ҷамъомадҳо ва дигар маводҳои иттилоотии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон

Комиссияи қабули ДДТХ ба маълумоти довталабон мерасонад, ки дар муҳлати муқарраршуда оид ба пардохти маблағи таҳсили гурӯҳҳои шартномавӣ то имрӯз 75% маблағҳои худро пардохт намудаанд. Барои ба пуррагӣ анҷом ёфтани қабули маблағҳои донишҷӯёни шарномавӣ муҳлати ниҳоии пардохт то 10.06.2016 дароз карда мешавад. Аз нафароне, ки то имрӯз маблағи шартномаро пардохт накардаанд дархост карда мешавад, ки то санаи муайяншуда маблағи шартномаи таҳсилро ба суратҳисоби бонкии ДДТХ пардохт намоянд.

Аз довталабоне, ки маблағи таҳсилро дар дигар филиалҳои Амонатбонк супоридаанд хоҳиш карда мешавад, ки бо мо бо телефони 8331221034 дар тамос шаванд.

Суратҳисоби бонкии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 

ҲИСОБИ МАХСУСИ РАЁСАТИ МОЛИЯИ н.ДАНҒАРА

АМОНАТБОНК ДАНҒАРА №59

р/с    20204972600034359000

к/с    20402972316264

БИК  350101626

Маблағи пардохти таҳсил барои як сол вобаста ба факултет:

ТИББӢ – 7700 ПЕДИАТРӢ – 6160 СТОМАТОЛОГӢ – 8690


 

 

          

Номгӯи адабиётҳои тавсиявӣ барои донишҷӯёни курси аввал

        

          Дар ҳақиқат, китоб манбаи дониш буда, тамоми бузургон ва донишмандони гузаштаи мо китобро яке аз беҳтарин арзишҳои зиндагӣ дониста онро «Аниси кунҷи танҳоӣ ва фурӯғи субҳи доноӣ » пиндоштаанд.  Китобхонию китобдӯстӣ шахсро ҳатман ба қуллаҳои мурод мерасонад ва мартабаашро дар байни ҷомеа баланд  мебардорад. Инсонро ҳимматбаланду қадршинос мегардонад.

           Раёсати  Донишгоҳи давлатии тиббии  Хатлон   барои оғози машғулиятҳо дар соли таҳсили 2016-2017 омодагиҳо гирифта, бо мақсади  боз ҳам иттилоотнок гардондани донишҷӯёни нахустини худ,   номгӯи китобҳои тавсиявиро барои фанҳое, ки  дар курси аввал истифода бурда мешаванд,   пешниҳод менамояд:

Фанни анатомияи одам

 

1.М.Г.Привес, Н.Г Лысенко, В.И.Бушкевич –Анатомия человека

2.М.Р.Сапин –Анатомияи одам ,том -1-2.

3.Ф.А.Абдураҳмонов-Анатомии  человека, том-1-2

 1. Х.М. Сафаров ,Ф.А.Абдураҳмонов –Атласи мухтасари анатомияи одам

5.Р.Д.Синельников –Атлас анатомия человека, том-1,2,3

6.В.П.Воробьев –Атлас  анатомия  человека  

7.В.Н.Тонков –Анатомия человека,

8.Г.Ф.Иванов Анатомия человека,том 1-2

           

Фанни забони тоҷикӣ

 

 1. Арзуманов С. Забони тоҷикӣ
 2. Асозода Х.,Кабиров Ш.,Анварӣ С. Забон ва адабиёти тоҷик

3.Бобомуродов Ш. Ҳамсадоҳои такрор дар забони адабии ҳозираи тоҷик

4.Бозидов Н. Пайвандакҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик

5.Ғаффоров Р.,Ҳошимов С., Камолиддинов Б-Услубшиносӣ

 1. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши имлои забони тоҷикӣ
 2. Грамматикаи забон ва адабиёти тоҷик
 3. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши аломатҳои китобӣ
 4. Дастур ва маҷмӯи машқҳо оид ба омӯзиши ҳуҷҷатҳои расмӣ

10.Девони одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

11.Забони адабии ҳозираи тоҷик қисми 1-2

12.Имлои забони тоҷикӣ

13.Исматов С.,Қурбонов С.,Ҷӯраев Б. Калимаҳои ташдиддор

14.Кабиров Ш.Тӯраҳасанов К.,Аюбова М.,Саидҷаъфаров О.,Қурбонов С. Забони тоҷикӣ

15.Кабиров Ш.,Исматов С. Вожаномаи мухтасари соҳавии русӣ ва тоҷикӣ

16.Кабиров Ш. Луғати омонимҳои забони тоҷикӣ

 

Фанни  таърих

 

1.Раҳмонов Э.Ш.Тоҷикон дар оинаи таърих  1.От  арийцев до Саманидов

2.Раҳмонов Э.Ш.Таджикистан по пути демократии и цивилизованного общества

3.Гафуров Б.Г. Таджики

4.История таджикского народа

5.А.С.Саидов., Х.К Иброҳимов  История таджикского народа

 

 

Фанни биология

 

1.Холбегов М.Ё., Ашуров А.Т. Биологияи тиббӣ. (курси лексияҳо)

2.Биология. Исмоилова Л.,Баҳромов А.М

3.Исмоилова ва дигарон Биологияи тиббӣ

4.Жимулёв И.Ф. «Общая и молекулярная генетика» 

5.Гайнутдинов И.К., Юровская Э.Д. Медицинская генетика

 

 

Фанни химия

 

1.Общая химия.Биофизическая химия.Химия биогенных элементов

учебник для медицинских вузов.Ю.А.Ершов ,В.А Попков

2.Практикум по общей химии.Биофизическая химия .Химия биогенных элементов.Учебное пособие.

3.Ҳоҷибоев Ю.,курси лексия аз кимиёи биоорганикӣ 

4.Ҳоҷибоев Ю., матни лексияҳо

5.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И биоорганическая химия

 1. Общая химия.Биофизическая химия. Химия биогенных элементов учебник для медицинских вузов Ю.А.Ершов., В.А.Попков., А.С. Берлянд

7.Сборник задач и упражнений по общей химии. В.А.Попков., С.А.Пузаков

 

Фанни забони лотинӣ

1.Чернявский М.Н. Латинский язык  и основы медицинской терминологии

2.Асосҳои истилоҳоти тиббӣ  

 1. Асосҳои истилоҳоти клиникӣ ва фармасевтӣ

 

 

Фанни информатика

 

1.Фигурнов Ю.В.IВМ для пользователя.Краткий курс

2.Микяев А.А.Настольная книга для пользователя IBM РС

3.Омельченко В.П. практикум по медицинской информатике

4.Симонович  А.А. практческая информатика

5.Аслонова Х.М., Солиев А.Г. информатика

6.Аслонова Х.М.,Сайфуллоев З.У информатикаи тиббӣ

7.Маҷмӯи корҳои лабараторӣ аз фанни информатика

 

Фанни физикаи тиббӣ

 

1.Н.М.Ливенцев.Курс физики для медвузов

2.А.Н.Ремизов Медицинская и биологическая физика

3.Дж.Мерион .Общая физика с биологическими примерами

4.Ю.А.Корнеев ,А.П.Коршунов ,В.И.Погадаев .Медицинская и биологическая физика

5.В.А.Владимров ,Д.И.Рощупкин, А.Я.Потопенко  Биофизика

 

Фанни забони англисӣ

 

1.А.М.Маслова, З.И. Вайнштейн, Л.С.Плебейская китоби забони англисӣ барои ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

2.Луғатҳо:луғати англисӣ-русӣ, луғати русӣ-англисӣ,луғати тиббии русӣ-англисӣ,англисӣ –русӣ

3.Китоби дарсӣ : Забони англисӣ барои навомӯзон  З.А.Муҳамадиева,

М.М.Акбарова , Г.Ҳ.Мирзоева

 

Фанни диншиносӣ

1.Абдуллозода Ш. Асосҳои диншиносӣ

2.Таърихи динҳо

3.Угринович Д.М Введение в теоретическое  религиоведение 

4.Васильев Л.С. История религии Востока

5.Абдулҳаев К.А. Основы эволюции идеи Бога в семитских религия

 

Фанни географияи Тоҷикистон бо асосҳои демография

 

1.Холбеков М.Ё. ва дигарон Курси лексияҳо аз фанни география

2.В.П.Максаковский.Экономическая и социальная география мира

3.Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров Экономическая и социальная география мира

4.Борисов В.А.Демография

5.Бутов В.И.Демография

 

Фанни забони русӣ

 1. Юлдошев У.Р. “Учебное пособие для практических занятий по русскому языку для в Таджикском государственном медицинском университете ” (для студентов 1 курса)
 2. Юлдошев У.Р., Должикова В.А., Хайрова Х.И. “Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для студентов 2 курса медицинского университета”
 3. Юлдошев У.Р. “Обучение сочетаемости слов по теме “Моя специальность” (Методические разработки по русскому языку для студентов-медиков)”

 

Иштироки  сардори шуъбаи таълими ДДТХ, дотсент

Кузибоева Н.К.  дар Конгресси байналмиллалии EUROMEDICA-  2016,   шаҳри Ганновер,  Ҷумҳурии Федералии  Олмон

 Ҳамасола Конгресси байналмилалии EUROMEDICA дар шаҳри Ганновери Ҷумҳурии Федералии  Олмон дар мавзуҳои мухталифи  соҳаи тиб,  аз ҷумла  дир мавзуъҳои  роҳҳои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии табибони чаҳон  гузаронида мешавад, ки дар он  табибони зиёд аз  кишварҳои  ҷаҳон  ширкат меварзанд.      Конгресс рузи 24 майи соли равон  оғоз шуда то санаи 29 май давом ёфт. Кушодашавии конгрес  бо чаласаи пленарӣ огоз гардида, пас аз он чаласахои сексионӣ, мастер классҳо,  ва бо гузаронидани мактабхои такмили ихтисос ва семинарҳо кори худро идома дод. Чаласаҳои сексионӣ аз рӯйи ихтисосҳо тақсим шуда, ҳамагӣ дар  кори конгресс 150 нафар профессорону номзадони илми тиб ширкат варзида,  доир ба  мавзӯъҳои гунонгуи  тиб ва  дастовардҳои муосири  соҳа   маърузаҳо намуданд. Инчунин, бояд қайд намуд, ки дар доираи кори  конгрес профессорони Донишгоҳи тиббии Берлин ва Академияи Аврупоии илми тиб дар мавзуъҳои актуалии илми тиби муосир барои ҳозирин лексияҳо доир намуданд.  Дотсенти Донишгоҳи давлатии тибби Хатлон дар мавзӯи “Структура инфицированности внутриутробными инфекциями у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца” бо маърузаи ҷолиб баромад намуд.

   Дар ҷамъбасти кори  конгресс, маърузачиёни беҳтарин бо медалу дипломҳои конгрес мукофотонида шуданд. Аз ҷумла барои маърӯзаи беҳтарин дар соҳаи педиатрия, дотсент Қузибоева Н. низ  бо медали Александр Вон Гамбольт, диплом ва сертификат мукофотонида щуд.

     Роҳбарияти Донишгоҳ  муваффақиятҳои кормандони донишгоҳро, ки обрӯ ва нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд пазироӣ намуда,   ҷиҳати тавсеа бахшидани ширкати кормандон ва донишҷӯёнро дар ин самт   ҳамеша дастгирӣ хоҳад  намуд.

             

Шуъбаи таҳлил, назорат

 ва робита бо ҷомеа

 

       Соҳаи маориф, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати самти афзалиятноки сиёсати пешгирифта эътироф шудааст, ҳамеша дар маркази диққат қарор дошта, ҷиҳати таъмини рушди бемайлони он бо ибтикори Пешвои миллат,  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН иқдомоти зиёде ба сомон расидаанд. Яке аз роҳҳои вусъат бахшидани фаъолияти ин бахши муҳими ҷомеа бунёди  мактабҳои замонавӣ дар сартосари кишвар маҳсуб меёбад, зеро ин омил чун такони ҷиддӣ ба тавсеаи самтҳои гуногуни хоҷагии халқ  боис мешавад.  

               Яке аз чунин таълимгоҳҳо муассисаи таълимии давлатии Мактаби Президентӣ барои кӯдакони болаёқат дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон  мебошад. Дар ҳақиқат, аз соли 2012 то инҷониб муассисаи таълимии номбурда  хонандагони  болаёқатро  тарбия менамояд. Тавре маълум гардид, дар таълимгоҳ  хонандагон бо се  вақт хӯроки гарм таъмин карда шуда, меъёр ва сифати хӯрокаи хонандагон   зери назорати қатъии маъмурияти мактаб қарор дорад. Машғулиятҳои асосӣ дар як баст аз рӯйи ҷадвали дарсӣ гузаронида, дар басти дуюм бошад, дарсҳои иловагӣ аз рӯйи ҷадвали тасдиқшуда, гузаронида мешавад. Оид ба  ҳамаи фанҳои таълимӣ барои ҳар як омӯзгор маҳфилҳо ташкил карда шудааст. Маҳфилҳо ҳар рӯз дар асоси ҷадвал аз соати 1930 то 2030 гузаронида мешаванд. Дар семоҳаи соли ҷорӣ шогирдони мактаб дар озмунҳои вилоятӣ иштирок намуда, шаш нафар соҳиби медали тилло, ҳашт нафар медали нуқра, бисту се нафар соҳиби медали биринҷӣ гардида, як нафар ҷойи ифтихориро ишғол намудааст. Ногуфта намонад, ки алҳол, хонандагон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда, ҳафт ҷойи ифтихорӣ низ ба даст овардаанд. Гуфтаҳои боло аз он шаҳодат медиҳанд, ки омӯзгорони ин даргоҳ соҳиби дониши баланд мебошанд.  Аз шумораи 90 нафар хатмкунандагони мактаб, 38 нафар ба мактабҳои олии хориҷи кишвар ва 52 нафар ба макотиби олии кишвар дохил шудаанд.  Заминаи моддӣ - техникиии ин  муассиса дар сатҳи хуб қарор дошта, аз ҷумла, мактаб дорои  23 синфхонаи таълимӣ, 2 кабинети лингафонӣ, 2 кабинети технологияи иттилоотӣ, кабинетҳои математика, физика, химия, биология, география,  китобхона ва толори китобхонӣ мебошад. Дар соли 2015-ум бошад, боз  3 синфхонаи  забону адабиёти тоҷик, 2 синфхонаи математика ва 1 синфхонаи химия кушода шуда,  бо ҷиҳозҳои таълимии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст.

              Лозим ба қайд аст, ки  соли равон Раёсати Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро имконият пайдо шуд, ки бо ҳайати омӯзгорони   мактаби Президентӣ барои кӯдакони болаёқат шинос гарданд. Бо кӯмаку дастгириҳои директори муассисаи таълимии номбурда Абдуллоев Қ., Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон тавонист имтиҳоноти нахустини   дохилшавии довталабонро, ки рӯзҳои 02 –юми май ва  07 – уми майи соли ҷорӣ баргузор гардида буд, бомуваффаққият гузаронад.   Боиси тазаккур аст, ки  16 нафар аз хатмкунандагони мактаби мазкур ба ДДТХ ҳуҷҷат супорида, аз ин  12 нафарашон    имтиҳонҳои қабулро бо натиҷаҳои баланд ҷамъбаст намуда, сазовори номи  донишҷӯи ДДТХ шудаанд.  Чунончӣ,  Қаюмов  Сино аз имтиҳони тестӣ  бо гирифтани 161 хол ва Ҷобири Қурбоналӣ 147 хол натиҷаҳои беҳтарин нишон доданд.  

             Зимнан, маълум менамоем, ки дастпарварони ин мактаб, Ҷ. Қурбоналӣ ва Қаюмов С. иштирокчии фаъоли олимпиадаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ  дар солҳои 2015 ва 2016 буда, соҳиби медалҳои тилло аз фанҳои физика ва химия мебошанд. 

              Албатта, ба чунин дастовардҳои назаррас ноил шудани мактаби      Президентӣ заҳматҳои шабонарӯзии омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ мебошанд. Аз ин лихоз, Раёсати ДДТХ ба роҳбарият ва муҳасилини мактаби Президентӣ барои кӯмаку  ҳамкориҳояшон ва тайёр намудани хонандагони болаёқат изҳори миннатдорӣ менамояд. Умедворем, ки  натиҷаҳои назаррасӣ  фаъолияти мактаби Президентӣ дар ноҳияи Данғара  дар дигар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷорӣ гашта, барои омода намудани довталабони болаёқат барои ДДТХ дар оянда  замина мегузоранд. 

 

    Саидова М. – мутахассиси шуъбаи таҳлил,

    назорат ва робита бо ҷомеа 

    

 

Подкатегории