Маълумоти умумӣ дар бораи факултетҳо

ДДТХ дорои 3 факултет мебошад... интихоби дуруст намоед!
 • Тиббӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 8010 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети тиббӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Педиатрӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 6400 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети педиатрӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Стоматологӣ
 • 50 ҷои шартномавӣ
 • 9040 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гуруҳҳи шартномавии факултети стоматологӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 5 сол
 • 10 ихтисос
 • Муфассал
Хабарҳои мо
хабар, эълон, гузориш аз баргузории чорабиниву ҷамъомадҳо ва дигар маводҳои иттилоотии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон

Маъмурияти китобхона тасмим гирифтааст, ки бо мақсади тарғиби фаъолияти комёбиҳои илми тиб ва амалияи он, такмил додани шакл ва усули кори китобхона ва ахборотию библиографӣ ба донишҷӯён намоиши адабиёти таълимиро бо номи «Ахтарони сайёр» дар сомонаи Донишгоҳ пешниҳод намояд. Ин намоиш  ба хонандагон имконият медиҳад, ки бо адабиёти дар  китобхона мавҷудбуда  боз ҳам аз  наздик  ошно гарданд. Номгӯи китобҳое, ки дар ин намоиш оварда  шудааст, онҳоро метавонед аз китобхонаи Донишгоҳ дастрас намоед.  Маъмурияти китобхона кушиш мекунад, ки   намоиши «Ахтарони сайёр» -ро тавассути сомона  идома дода, номгуйи  адабиётро ба дустдорони китоб, нав ба нав пешниҳод гардонад. Кормандони китобхона аз фурсати муносиб истифода бурда, Раёсат, кормандон ва донишҷӯёнро бо фарорасии Соли нави милодӣ муборакбод менамояд.

 

Руйхати адабиёт таълими

 

 1. Антонов В. Ф. Физика и биофизика. Краткий курс : учебное пособие / В. Ф. Антонов, А. В. Коржуев . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с.

 

 1. Афанасьева Ю. И. Гистология, цитология и эмбирология : учебник. Ч. 1, 2. / Ю. И. Афанасьева, С. Л. Кузнецова, Н. А. Юрина. - М. : Медицина, 2006. - 765 с. -01/А94-ХР

 

 1. Билич Г. Л. Анатомия человека : медицинский атлас / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М : Оникс, 2006, ; М. : Эксмо, 2013, 2014. - 782 с ; 224 с. -611/Б61-ХР

 

 1. Биология : учебник. Кн. 1,2. / под ред. Ярыгина. - М. : Высш. шк., 2007. - 431 с.-28/Я78

 

 1. Биохимия : краткий курс с упражнениями и задачами / ред.: Е. С. Северин, А. Я. Николаев. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 447 с.-072/Б 63

 

 1. Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения : учебное пособие / ред. : С. Л. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с. -611.018/Г 516

 

 1. Гостищев В. К.  Инфекции в хирургии : руководство для врачей / В. К.  Гостищев . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 768 с.

 

 1. Гостищев В. К. Общая хирургия : учебник / Гостищев В. К. - 4-е изд., перераб., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 822 с.- 617-089/Г 72

 

 1. Греков, Е.В. Математика:учебник/Е.В.Греков.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-304с.

 

 1. Гринхальд,Триша. Основы доказательной медицины [Текст] / Триша Гринхальд ; пер. с англ., под ред. И.Н.Денисова, К.И. Сайткулова . - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с. – 61/Г85

 

 1. Зеленский В. А.  Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : учебник / В. А.  Зеленский , Ф. С. Мухорамов . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 208 с

 

 1. Иванец, Н.Н. Психиатрия и медицинская психология/Н.Н.Иванец, Ю.Г.Тюльпин,М.А.Кинкулькина.-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.-896с.

 

 1. Исаков Ю. Ф. Хирургические болезни детского возроста: в 2-х т.  : учебник. / Ю. Ф.  Исаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 632 с.

 

 1. Ишанкулова Б. А. Фармакология : китоби дарси / Б. А. Ишанкулова. - Д. : Хикмат, 2013. - 367 с.

 

 1. Капитан Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми : учебник / Т. В. Капитан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с.- 616-053.2/К20-ХР

 

 1. Клиническая хирургия : учебное пособие / Р. М. Евтихов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 864 с.

 

 1. Клинические рекомендации. Педиатрия [Текст] : рекомендации. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 272 с. – 616-053.2/К49-ХР.

 

 1. Колесникова, Л.Л. Анатомия человека:учебник/Л.Л.Колесникова.-М. : ГЭОТАР-Медиа,2014.-

 

 1. Кондратьева В. А. Немецкий язык для студентов медиков : учебник / В. А.  Кондратьева, Л. Н.  Григорьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 392 с.

 

 1. Кэмбелл А. Медицинская этика : учебное пособие / А. Кэмбелл, Г. Джиллетт , Г. Джонс  ; ред. Ю. М.  Лопухин. - М : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 400с.- 2/К35

 

 1. Лексияхо оид ба беморихои кудакона : учебное пособие / А. К. Мачидов [и др.]. - Душанбе, 2011. - 246 с.

 

 1. Лисицын Ю. П. История медицины : учебник  / Ю. П. Лисицын . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 400 с. - (Учебник для медицинских вузов)- 61/Л 63-ХР

 

 1. Литвицкий П. Ф. Патофизиология : учебник / П. Ф. Литвицкий. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 493 с.

 

 1. Маслова А. М. Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. -2 англ/М 31

 

 1. Мерта, Дж. Справочник врача общей практики [Текст] / ДЖ. Мерта;  Ред. пер. В.М. Нечушкина, к.м.н. М.А. Осипова. - М : Практика, 1998. - 1230 с. – 61/М52.

 

 1. Мухин Н. А.  Пропедевтика внутренних болезней. : учебник  / Н. А.  Мухин , В. С.  Моисеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 768 с.

 

 1. Неттер Ф. Атлас анатомии человека : учебное пособие / Ф.  Неттер ; ред.: Н. О.  Бартош, Л.Л.  Колесников. - 4-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 624 с. -611/Н 57-ХР

 

 1. Орлов Р. С. Нормальная физиология : учебник / Р. С. Орлов. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2006. - 696 с.-25/О 664-ХР

 

 1. Ортопедическая стоматология : учебник / ред. : И. Ю. Лебеденко, Э. С.  Каливраджиян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с.

 

 

 1. Островерхов Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учеб.лит-ра для студ. мед.ин-ов / Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Дубовицкий Д.Н. - Курск, М : Курский Гос. Мед.Ун-т, 1996. - 719 с. : +18стр .илл. – 611.9/О77.

 

 1. Педиатрия 2005-2006 : клинические рекомендации / ред. : А. А. Баранов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 257 с.

 

 1. Петров С. В. Общая хирургия : учебное пособие / С. В. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 768 с.- 6017-089/П30-ХР

 

 1. Пехов А. П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология : учебник / А. П. Пехов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с.- 28/П31-ХР

 

 1. Поздеев О. К. Медицинская микробиология : учебное пособие для вузов / Поздеев О.К. ; ред. В. И. Покровский. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с.

 

 1. Привес М. Г. Анатомия человека : учебник / М. Г.  Привес, Н. К.  Лысенков, В. И.  Бушович. - 12-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПбМАПО, 2008. - 720 с. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов)- 611/П 75-ХР

 

 1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика : учебник / А. Н.  Ремизов, А. Г.  Максина, А. Я.  Потапенко. - 5-е изд. - М. : Дрофа, 2004. - 560 с.-014/Р38-ХР

 

 1. Сабуров С. К.  Стоматологияи ортопеди : китоби дарси / С. К.  Сабу-ров , С. М.  Шарипов, А. Р.  Зарипов. - Душанбе : Хикмат, 2009. - 250 с

 

 1. Сабурова А. М. Биохимия : учебник / А. М. Сабурова, Б. Б. Чумъаев. - Душанбе : Кайхон, 2011. - 546 с

 

 1. Сапин М. Р. Анатомия человека : учебное пособие. Кн.1 . Кн.2 / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 2-е изд., стереотипное. - М. : Академия , 2008. - 298 с ; 384 с. -611/С19

 

 1. Сергеев, В.В. Правоведение: учебное пособие/В.В.Сергеев.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-400с.

 

 1. Синельников, Р. Д.    Атлас анатомии человека. В 4-х частях [Текст] : атлас. Т. 1. Учение о костях, суставах, связках и мышцах.; Т. 2. Учение о внутренностях и сосудах ; Т. 3. Учение о нервной системе, органах чувств и органах внутренней секреции ;Т.4 Учение о  / Р. Д. Синельников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Медицина, 2007,, 2010,, 2013. - 348 с. : ил ; 344 с.- 611/С 38-ХР  

 

 1. Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : учебник / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, А. В. Фраучи. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-1758-4

         Т.1; Т.2. - 2010. - 832 с. ; 592 с. - ISBN 978-5-9704-1756-0-611.9/С32-ХР  

 

 1. Струков А. И. Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов. - 5-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 848 с.

 

 1. Таълими асосхои беморихои кудакона : учебник / А. К. Мачидов, Р. З. Шабонов, А. А. Азизов, Н. А. Абдуллоева ; мухаррир  А. И. Юсупов. - Душанбе : Хикмат, 2010. - 321 с

 

 1. Терапевтическая стоматология : учебник / ред. : Е. В. Боровский, Ю. М.  Максимовский. - М. : Медицина, 2002. - 736 с.

 

 1. Тюкавкина Н. А. Биоорганическая химия : учебник / Н. А. Тюкав-кина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 416 с.- 015/Т98-ХР

 

 1. Харкевич Д. А. Фармакология : учебник / Д. А. Харкеевич. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 749 с.

 

 1. Хирургическая стоматология : учебник / [Афанасьев В. В. и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-9704-1153-7.

 

 1. Хирургические болезни: в 2-х т. : учебник. / ред.: В. С. Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 400 с.

 

 1. Хрусталев, Ю.М. Биоэтика.:учебник / Ю. М. Хрусталев. 2012. - 400 с.

 

 1. Хрусталев Ю. М. Философия : учебник / Хрусталев Ю.М. - 2-е изд., испр. . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 640 с

 

 1. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: Учебное пособие [Текст] / Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с. : ил.-ББК28/Ч34

 

 1. Черняевский М. Н. Латинский язык и основы медицинской термино-логии : учебник / М. Н. Черняевский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Шико, 2008. - 447 с.- 2/Л27-ХР

 

 1. Чураев С. Ч. Гистология (Бофташиноси) : китоби дарси / С. Ч. Чураев, С. Ч. Чураев. - Душанбе : Хикмат, 2013,, 2014. - 512 с ; 548 с.

 

 1. Шарипова Х. Ё.  Асосхои ташхиси беморихои даруни (Пропедев-тикаи беморихои даруни) : учебник / Шарипова Х.Ё. - Душанбе : Хикмат, 2009. – 240 с.

 

 1. Шерматов Д. С. Лексияхо аз физикаи тибби ва биологи : дастури таълими / Д. С.  Шерматов, А. А.  Туйчиев. - Душанбе : Суфра, 2016. - 300 с.

 

 

 

 

 

 

 

Соли нав муборак ҳамватанони азиз!

Маъмурияти Китобхона

Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  

 

   Имрӯз дар толорҳои ДДТХ устодону кормандон ва донишҷӯён ба таври мустақим Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дастаҷамъона тамошо намуданд.

    Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми навбатии солонаи худро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд, ки дар он сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон ба таври возеҳу равшан инъикос ёфт.

    Пешвои миллат  дар паёми худ аз ҷумла зикр намуд, ки дар давоми соли сипаригардида Тоҷикистон  яке аз мушкилоти асосӣ – буҳрони молиявию иқтисодиро аз сар гузаронид. Бо вуҷуди таъсири манфии бӯҳрон дар натиҷаи татбиқи нақшаи чорабиниҳои зиддибӯҳронии Ҳукумати мамлакат соли гузашта ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ нисбат зиёд гардидааст. Аз ҷумла қайд карда шуд, ки амалишавии  барномаҳои қабулгардида имкон дод, ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  ҳар сол ба ҳисоби миёна беш аз 7 фоиз афзуда, то 4 баробар зиёд шудааст.  Буҷаи даромади давлатӣ дар 15 соли охир аз 300 миллион сомонӣ то 18 миллиард сомонӣ зиёд гардида, даромади аҳолӣ бошад 25 баробар  афзоиш ёфтанд.  Музди миёнаи меҳнат дар 20 соли охир 60 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 85 баробар афзудааст, ки ин имконият додаст  то   ки   сатҳи камбизоатӣ  се баробар паст гардад.

    Ҳамзамон дар Паём таъкид карда шуд, ки таъмин намудани шароит барои зиндагии арзандаи сокинони кишвар ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, бояд  тамоми захираву имкониятҳо   барои расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ - таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ  сафарбар намоем.

  Бояд гуфт, ки сарвари давлат доир ба натиҷаҳои иқтисодию иҷтимоии даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ибрози ақида намуда, оиди давра ба давра боз ҳам суръат бахшидани  иқтисодиёти миллӣ  ва дигар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои зинаҳои гуногун вазифадор карда шуданд.

  Дар паёми Президенти ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бахши иҷтимоӣ ва фароҳаам овардани шароит барои зиндагии шоистаи мардум ҳадафи афзалиятноки сиёсати давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон эълон карда шуд. Қайд гардид, ки Ҳукумати мамлакат ба ҳалли проблемаву мушкилоти соҳаҳои иҷтимоӣ эътибори ҷиддӣ медиҳад ва сарфи назар аз таъсири бӯҳрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ маблағгузориро барои рушди онҳо торафт зиёд мекунад. Ногуфта намонад, ки мақсади асосии Ҳукумати мамлакат дар ин самт аз он иборат аст, ки ҳифзи иҷтимоии мардум ҳарчӣ беҳтар таъмин гардад, соҳаҳои маорифу тандурустӣ рушди бештар пайдо намоянд, шабакаи технологияҳои иттилоотӣ тавсеа ёбад, барои тарбияи кӯдакону наврасони солим, таҳсили ҷавонон ва ба воя расонидани мутахассисони ба талаботи замон ҷавобгӯ шароити мусоид муҳайё карда шавад.

    Боиси ифтихор  аст, ки  дар хотимаёбии соли 2016 пешниҳоди Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар бораи эълон гаштани  Даҳсолаи нави байналмилалии «Об барои рушди устувор»  аз ҷониби  Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфтааст, ки пеш аз ҳама ин иқдом аз ташабускориҳои Пешвои миллатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. 

    Ба таври хулоса, метавон қайд кард, ки  паёми сарвари давлат дар раванди инкишофи минбаъдаи иқтисодиву сиёсӣ ва  иҷтимоию фарҳангии ҷумҳурӣ ҳамчун ҳуҷҷати муҳиме, ки тамоми соҳаҳои  ҳаёти ҷомеаро дар бар гирифтааст, нақши муҳим гузошта, на танҳо дурнамои рушду инкишофи минбаъдаи давлату ҳукумат, балки самтҳои нави кору фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳуриамонро ба таври равшан муайян намудааст. Пас вазифаи имрӯзаи ҳар яки мост, ки нишондодҳои Паёми сарвари давлатро ҳаматарафа омӯхта, барои дар ҳаёт татбиқ гаштани онҳо аз тамоми воситаю имкониятҳои дар ихтиёрамонбуда пурсамар истифода барем.   

 

Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа

Муҳтарам Убайдулло Қурбон!

          Ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандон ва созмонҳои ҷамъиятии  Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон  Шуморо ба рӯзи мавлудатон  аз самими дил табрику муборакбод мегӯянд.

           Боварии комил дорем, ки зери роҳбарии Шумо муассисаи олии касбии тиббие, ки имсол дар вилояти Хатлон таъсис ёфтааст дар муддати наздиктарин ба яке аз марказҳои бузурги илмию маърифатӣ табдил ёфта, макони тарбияи мутахассисони ояндаи соҳаи тандурустии кишварамон мегардад.

         Дар ин рӯзи фараҳбахш ба Шумо   хуррамию сарсабзӣ, рӯзгори неку файзбор ва сиҳатмандиву сарбаландиҳои пойдорро таманно менамоем. 

 

 

 Бо эҳтиром,

 Шӯрои олимон ва созмонҳои ҷамъиятии ДДТХ

    ДДТХ дар асоси Шартнома оид ба ҳамкорӣ   байни Донишгоҳ ва Беморхонаи клиникии Ҷумҳуриявии н.Данғара ва Беморхонаи марказии н. Данғара, оид ба якҷоя ташкил намудан, такмил додан ва таъмини ёрии тиббӣ ба аҳолӣ, раванди  расонидани ёрии тиббӣ ба аҳолӣ, барои ҳамкориҳои судманди  мутақобила ба раёсати БКҶ ва БМ  изҳори миннатдорӣ  баён менамояд.

       Раёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст, ки бо мақсади  беҳдошти вазъи солимии донишҷӯёни ДДТХ ва кормандон бо кӯмаку дастгириҳои  кормандони БКҶ ва БМ муоинаи тиббии донишҷӯёнро дар ДДТХ  гузаронад. Дар санаи 14.12.2016 дар ДДТХ муоинаи тиббии донишҷӯён оғоз ёфт.

 

Шуъбаи таълим

Подкатегории